ITReseller: Wyzwania dla branży consumer finance

Rynek consumer finance wnosi nowe wartości zarówno do krajowego sektora bankowości, jak i całej gospodarki. Jego zakres jest natomiast uzależniony od wielu czynników. Należą do nich między innymi otoczenie makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, innowacje produktowe i usługowe oraz rozwiązania stosowane przez kraje wysoko rozwinięte. W ostatnich latach rynek przeszedł ogromną transformację, którą dodatkowo przyspieszyła pandemia. Dynamika rozwoju determinuje pojawienie się wyzwań, z którymi w najbliższym czasie zmierzy się cała branża.

Consumer finance w najbardziej bazowym obszarze odnosi się do wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów konsumenckich. Idea dotyczy procesu pożyczania, który zachodzi pomiędzy konsumentem a kredytodawcą. Pożyczkodawcą może być bank, dedykowana instytucja finansowa lub na przykład organizacja działająca w sektorze pożyczek pozabankowych.

W przeszłości procesy kredytowe były bardzo złożone i czasochłonne. Dynamika rozwoju consumer finance wymusiła ich uproszczenie do tego stopnia, że już niedługo można spodziewać się w pełni cyfrowych systemów weryfikacyjnych, które ograniczą zaangażowanie konsumenta w cały proces. Z drugiej strony, największy wpływ na całą branżę wywierają zmiany regulacyjne.

Więcej na ten temat: