Logistyka.net.pl: Pozytywne trendy w branży kurierskiej

Pandemia koronowirusa zmieniła nasze życie codzienne, ma także bezpośredni wpływ na logistykę firm. Z jakimi wyzwaniami musi sobie poradzić branża kurierska?

Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager SwipBox Polska: Pandemia wymusiła na branży kurierskiej błyskawiczną adaptację do nowej rzeczywistości. Intensywna praca kurierów w zaostrzonym rygorze sanitarnym ułatwiła klientom, którzy zostali poddani społecznej izolacji, funkcjonowanie w kanale online i realizację bezpiecznych zakupów zdalnych. Proces ten rozwijał się już od kilku lat, ale prawdziwego przyspieszenia doznał dopiero w ubiegłym roku.

Ogromny wzrost rynku e-commerce na przestrzeni ostatniego roku wprost przełożył się na znaczenie logistyki, która stała się wiodącym ogniwem łączącym dostawców z odbiorcami. Funkcjonowanie platform sprzedażowych oraz sklepów internetowych nie byłoby możliwe bez sprawnego łańcucha dostaw, a także – patrząc szerzej – zaawansowanego zaplecza logistycznego. Wpływ na branżę kurierską odcisnęły również zmiany administracyjne związane z ograniczeniami nakładanymi na galerie handlowe. Odpowiednia reakcja na te zmiany pozwoliła największym rynkowym graczom zachować płynność operacji logistycznych dzięki natychmiastowej implementacji szeregu usprawnień.

Więcej na ten temat: