Mamstartup.pl: Sektor faktoringowy przechodzi digitalizację

Postępująca i coraz bardziej zaawansowana transformacja cyfrowa przedsiębiorstw dotyka także branżę faktoringową. Głównym celem digitalizacji jest zapewnienie klientom wygody oraz szybkiej i sprawnej obsługi, a samemu rynkowi wzrostu, tym bardziej że zainteresowanie usługą nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wiodące firmy faktoringowe konsekwentnie implementują nowe rozwiązania i produkty, mimo że dynamika wzrostu w sektorze nie jest tak imponująca jak w ostatnich latach. Wdrożenie innowacyjnych narzędzi ma nie tylko usprawnić komfort nawiązywania współpracy, ale również dotrzeć z ofertą do zupełnie nowych odbiorców, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z usługi faktoringu. Digitalizacja oraz transformacja cyfrowa sprawiają, że biznes w coraz większym zakresie przenosi się z kanałów tradycyjnych do szeroko pojętego online’u. Wystarczy wspomnieć o zdalnym zawieraniu umów, przez Internet, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Poza tym wdrażane są szybkie płatności, a także automatyzacja w zakresie samych rozliczeń.

Skraca się również czas oczekiwania na środki. Firmy faktoringowe coraz szybciej rozpatrują wnioski, wprowadzając wiele usprawnień, mających docelowo jeszcze bardziej podnieść komfort korzystania z faktoringu, także w obszarze codziennego zgłaszania nowych dokumentów płatniczych. Istnieją rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorcom otrzymać środki za wystawione faktury w ciągu zaledwie kilku godzin.

Więcej na ten temat: