Rp.pl: Czy praca zdalna zostanie z nami na dobre?

Praca zdalna, dotąd traktowana często jako benefit pracowniczy, może przynieść znaczące oszczędności. W dłuższej perspektywie istnieje jednak ryzyko spadku motywacji osób pracujących na odległość.

Do niedawna temat pracy zdalnej, pracy z domy czy tzw. w korporacjach home-office traktowany był jako coś pożądanego. Pracodawcy, walcząc o pracowników, oferowali często możliwość pracy z domu jako dodatek pozapłacowy, inaczej mówiąc benefit pracowniczy. Nierzadko możliwość otrzymania zgody na pracę z domu była uzależniona od wyników czy stażu w firmie.

Od kilku tygodni uprzedni element premiowania pracowników stał się codziennością i to chyba nie taką, na którą liczyliśmy. Czy zatem praca z domu zostanie z nami na zawsze? Czy firmy zrezygnują z części biur, żeby zaoszczędzić na kosztach wynajmu powierzchni? Czy też jednak wrócimy do dawnego modelu spotkań, podróży do klientów, żeby spotkać się z nimi twarzą w twarz?

Więcej na ten temat: