Super Biz: Biznes w kryzysie. Lider przygotowany na niepewność

Jak długo jeszcze będziemy oswajać się z sytuacją, że zmiana jest po prostu elementem towarzyszącym naszej biznesowej rzeczywistości, a jej proces będzie tylko przyspieszać? – pytał Mariusz Łukasiewicz, prezes zarządu BNP Paribas Faktoring podczas debaty „Lider na trudne czasy” XV-ego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jak zauważa, do każdego wyzwania można, a nawet powinno się odpowiednio przygotować – między innymi dzięki właściwemu planowaniu i mechanizmom, które pozwalają nauczyć się odpowiednich reakcji na nowe okoliczności.

Debata ekspercka pt. „Lider na trudne czasy, czyli wyzwania i oczekiwania wobec zarządzających firmami w środowisku VUCA” (ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność) stanowiła skondensowaną analizę największych zagrożeń, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa oraz ich przywódcy w kontekście postpandemicznej rzeczywistości, wojny na terytorium Ukrainy, wyścigu największych gospodarek świata czy obserwowanej ostatnio rewolucji technologicznej, związanej między innymi z rozwojem sztucznej inteligencji.

Wyzwaniem, także dla naszego sektora, jest AI, której zakres możliwości jest wciąż niezbadany, ale już wiemy na pewno, że nie możemy uniknąć jej wdrożenia w procesach biznesowych. Duża część procesów analitycznych może być przejęta m.in. przez AI, tak samo aspekty obsługi klienta będą mogły być zasilane przez inteligentne chatboty. Przy tym należy jednak zadać pytanie, w jaki sposób wykorzystać i angażować dostępne zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie wspieranym przez sztuczną inteligencję? Technologia daje możliwości wzmocnienia przewagi konkurencyjnej, jeśli jest odpowiednio dopasowana do biznesu. W finansach jest to szczególnie istotne, by implementować rozwiązania dedykowane, precyzyjne i sprawdzone, ponieważ w firmach finansowych ogromny nacisk kładziony jest na zaufanie klientów, bezpieczeństwo i ochronę danych – mówił Mariusz Łukasiewicz, prezes zarządu BNP Paribas Faktoring. Co lider powinien zrobić, by organizacja była odporna na VUCA? Nie można mówić o jednym, uniwersalnym modelu, będącym odpowiedzią na wyzwania. BNP Paribas Faktoring jest firmą zwinną, umiejąca dostosować się do wyzwań, jakie niesie otoczenie. Praktykuje m.in. model agile przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych oraz jest instytucją stosującą ciągłe doskonalenie procesowe. Pod kątem procesowym, BNP Paribas Faktoring stworzył organizację opierającą się na koncepcji zarządzania procesami, co oznacza, że reprezentanci danych jednostek zaangażowanych w proces współpracują ze sobą w ramach codziennych obowiązków. Firma patrzy przez pryzmat klienta, transakcji, a nie przez pryzmat silosów – departamentów. Jej model jest modelem gniazd procesowo-operacyjnych. W związku z tym z perspektywy organizacji może błyskawicznie i sprawnie reagować na nowe sytuacje. W przedsiębiorstwie kładziony jest też duży nacisk na szybki przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu w procesie.

Więcej na ten temat: