Topagrar.pl: Paskalizowane, czyli naturalnie konserwowane

Coraz częściej buszując po półkach z żywnością, szukamy produktów bezpiecznych i nienaszpikowanych chemią. Chcemy jednak mieć możliwość dłuższego przechowywania żywności. Sposobem może być zakup produktów paskalizowanych.

Czy produkty konserwowane i z długim terminem ważności kojarzyć się muszą wyłącznie z jedzeniem pełnym sztucznych dodatków? Niekoniecznie. Istnieje wiele metod przedłużania terminu ważności żywności. Część z nich – w postaci na przykład naturalnych dodatków – może jednak znacząco zmieniać smak potraw, podczas gdy inne pozbawiać wartości odżywczych czy cennych enzymów, które ulegają rozpadowi pod wpływem wysokiej temperatury. Innowacyjną metodą konserwacji żywności jest technologia HPP, czyli paskalizacja.

Czym jest paskalizacja?
Technologia HPP (high pressure processing), czyli paskalizacja, to metoda utrwalania żywności, wykorzystująca niską temperaturę i wysokie ciśnienie. Metoda HPP jest skuteczną i bezpieczną alternatywą wobec innych sposobów przedłużania przydatności do spożycia, takich jak pasteryzacja lub konserwanty. Paskalizacja (HPP) dezaktywuje niebezpieczne patogeny psujące żywność i nie pozbawia produktu części witamin i substancji odżywczych. Gotowy i zapakowany produkt umieszczany jest w szczelnie zamykanej komorze, którą wypełnia się wodą do momentu, aż wytworzy się w niej ciśnienie hydrostatyczne o mocy 6000 barów.

Więcej na ten temat: