Kieruneksurowce.pl: AR wspiera cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo, jako obszar naukowy, rynkowy i technologiczny, jest niezwykle prężnie rozwijającym się w Polsce, który może w przyszłości budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Działając w zakresie narzędzi teleinformatycznych, wykorzystujących sieć oraz Internet Rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo jest także kluczowym elementem wspierającym biznes w kierunku transformacji Przemysłu 4.0.

Stale rozwijające się technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości są ściśle związane z tym obszarem. Wynika to z odpowiedzialności za implementowanie skutecznych środków cyberbezpieczeństwa przy wdrażaniu nowych systemów gromadzących i przekazujących dane oraz integrujących się z kompleksowymi systemami obsługującymi pracę przedsiębiorstw. Perspektywę cyberbezpieczeństwa w kontekście rozszerzonej rzeczywistości oraz interaktywnych platform korzystających z urządzeń do celów AR można rozważać z różnych perspektyw.

Właściwa ochrona baz danych i informacji
Po pierwsze, należy uwzględniać bezpieczeństwo sieci oraz danych zbieranych i przekazywanych przez urządzenia przeznaczone do augmentacji treści, dlatego też projektowanie architektury systemowej z uwzględnieniem właściwej ochrony baz danych i informacji jest jednym z kluczowych elementów w ramach projektowania systemów w ujęciu „Security by Design”. Przedsiębiorstwa implementujące nowe rozwiązania oczekują rozwiązań bezpiecznych, zaprojektowanych z myślą o ochronie danych wrażliwych, czyli z uwzględnieniem takich aspektów, jak szyfrowanie transmisji danych czy uwierzytelnianie użytkowników systemu.

Więcej na ten temat: