Loanmagazine.pl: Kierunki rozwoju narzędzi finansowych

Rynek consumer finance to jedna z najważniejszych składowych całego sektora finansowego. To właśnie on wywiera ogromny wpływ na zarządzanie potrzebami polskich konsumentów i wyznacza kolejne kierunki rozwoju narzędzi finansowych.

Zaspokajanie potrzeb polskich konsumentów wymaga ścisłej współpracy sektora finansowego i bankowego. W tym celu rynek consumer finance rozwija szereg różnych zaawansowanych strategii, m.in. machine learning czy big data. To właśnie na tego typu rozwiązaniach opiera się działalność całego sektora finansowego.

Więcej na ten temat: