Forumfirm.eu: Faktoring dla klientów z rozproszonym portfelem

Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, w pierwszym półroczu 2023 roku firmy faktoringowe sfinansowały bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł. Obsługa faktoringowa rozproszonego portfela należności stanowi wyzwanie operacyjne zarówno dla branży, jak i klientów korzystających z takiej formy finansowania. Unikalna oferta data faktoringu optymalizuje ten skomplikowany proces monitoringu oraz rozliczania poszczególnych transakcji.

W tradycyjnej formule faktoringu prowadzona jest podwójna rachunkowość – finansowane i obsługiwane są konkretne dokumenty księgowe. Firma faktoringowa ma pełną kontrolę nad wpływami od kontrahentów. W przypadku odpowiednio opisanych przelewów od kontrahentów oraz korespondujących z nimi rozliczeń, proces ten można w pewnym zakresie zautomatyzować i usprawnić. Faktor prowadzi własny rejestr spłat dokonanych przez kontrahentów. Dla portfela, w którym znajduje się już nawet dwudziestu odbiorców oraz znaczna liczba faktur i ewentualnych korekt, weryfikowanie należności i ingerencja w relacje z kontrahentami może stanowić duże wyzwanie operacyjne.

Usługa data faktoringu, czyli sposobu wymiany informacji między firmą faktoringową a klientem, eliminuje obciążenie, jakim jest ciągły monitoring spłat i odpowiednie alokowanie płatności. Finansowanie odbywa się za pomocą rozliczenia sald, które może być aktualizowane nawet kilkukrotnie w ciągu dnia. To klient wskazuje firmie faktoringowej, który z odbiorców dokonał płatności i jakie faktury powinny być uznane za spłacone. Powoduje to faktyczne działanie usług faktoringowych w tle prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

Więcej na ten temat: