IT Reseller: Banki i FinTechy liderami w zakresie cyberbezpieczeństwa

Jak wynika z badania – „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” – przygotowanego przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR, niemal połowa Polaków (48,8%) jest zdania, iż banki są liderem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na drugim miejscu znalazły się firmy technologiczne, zgodnie z opinią 32,1% respondentów. Z raportu wynika również, że 43,3% z nas czuje się bezpiecznie w Internecie.

Wyniki badania pokazują, że istnieją istotne różnice w tym, jakie instytucje mężczyźni i kobiety postrzegają jako liderów w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego. Większość mężczyzn (52,8%) uważa, że banki są liderami w tym obszarze, podczas gdy 45,1% kobiet ma takie zdanie. Dodatkowo, mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali firmy technologiczne jako liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Odpowiednio 38,8% mężczyzn i 26% kobiet zdecydowało się na tę opcję. Warto również zauważyć, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni uważają, że żadna z wymienionych instytucji nie może być uznana za lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (32,9%).

Wyniki badania nie wykazały istotnych różnic w postrzeganiu bezpieczeństwa cybernetycznego w zależności od wieku czy poziomu wykształcenia respondentów. Niezależnie od tych czynników, banki zostały uznane za liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Tego zdania w szczególności są osoby najstarsze, a także te z wykształceniem wyższym. Warto zaznaczyć, że stosunkowo najmniej ankietowanych wskazało firmy pożyczkowe jako liderów w tym obszarze.

Więcej na ten temat: