ITReseller: Trendy kształtujące branżę biotechnologiczną

Biotechnologia obejmuje wykorzystanie żywych organizmów i procesów biologicznych w inżynierii, technice, medycynie i innych dziedzinach wymagających bioproduktów. Dziś branża biotechnologiczna jest jedną z najbardziej innowacyjnych oraz zdecydowanie najszybciej rozwijających się w Europie i określana bywa jako klucz do rozwoju ludzkości. Zastosowanie biotechnologii w praktycznie każdej sferze ludzkiego życia przesądza o ogromnym potencjalne rozwojowym tego rynku i bezpośrednio przekłada się na globalną gospodarkę. Roczne przychody w sektorze są szacowane na 750 mld USD, a zatrudnienie obejmuje ponad milion pracowników na całym świecie.

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca w obrębie badań wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii, chemii, biologii i nauk inżynierii. Dynamiczny i niesłabnący rozwój w tym obszarze sprawia, że jej odkrycia znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, a także w ochronie środowiska, leśnictwie i rolnictwie. Obejmuje szeroki zakres technik, które możemy wykorzystać w przetwórstwie przemysłowym i do celów badawczych. Na przykład takie procesy, jak biotransformcje, technologia rekombinacji DNA (rDNA), klonowanie molekularne przy użyciu enzymów restrykcyjnych oraz inżynieria genetyczna przy użyciu technologii rekombinacji DNA.

Jak wskazuje raport Capital Group, „5 trends driving the future of biotech”, branża biotechnologiczna udowodniła swoją wartość w trakcie pandemii. W pewnych okolicznościach stało się możliwe o wiele szybsze opracowywanie leków, niż wcześniej można było przypuszczać. Pandemia sprawiła, że wiele krajów zaakceptowało przyspieszoną ścieżkę zatwierdzania leków. Ustanowiony precedens staje się coraz bardziej powszechny. Wszystko dlatego, że potrzeba leczenia najróżniejszych chorób jest zwyczajnie nie do zaspokojenia. Kolejnym trendem wywołanym przez pandemię jest zwrócenie zdecydowanie większej uwagi na choroby zakaźne. Badania medyczne w tym zakresie dotychczas były bardzo mocno niedofinansowane. Obecnie, zaraz po onkologii, jest to wiodący sektor inwestycji pod kątem badań i rozwoju.

Więcej na ten temat: