Kierunek Spożywczy: Polacy nie obawiają się wzrostu cen?

Jak wynika z badania „Global State of the Consumer Tracker”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, obawy dotyczące dalszego wzrostu cen wyraża mniej ankietowanych Polaków niż w poprzednim kwartale. Odsetek osób spodziewających się na przykład wzrostu cen żywności spadł o 10 pp.

Spadek tempa wzrostu cen nie zmienił znacząco podejścia Polaków do finansów osobistych. Nadal ponad połowa ma trudności z odkładaniem środków na koniec miesiąca, a co drugi z nas ocenia swoją sytuację finansową jako gorszą niż rok temu. Zgodnie z badaniem, wśród polskich konsumentów nastąpiła nieznaczna poprawa nastrojów. Obawy dotyczące dalszego wzrostu cen wyraża 54% ankietowanych. To o 4 pp. mniej niż w poprzednim kwartale. Odsetek osób spodziewających się wzrostu cen żywności wyniósł 65%, podczas gdy trzy miesiące wcześniej takie obawy wyrażało o 10 pp. więcej badanych.

Analitycy Deloitte zwrócili uwagę, że odsetek deklarujących zdolność do odkładania pieniędzy na koniec miesiąca wyniósł 47% – o 1 pp. mniej niż trzy miesiące temu. Raport pokazuje też, że oceniający swoją sytuację finansową jako gorszą niż rok wcześniej stanowią połowę mieszkańców Polski – o 4 pp. mniej niż w maju 2023 r.

Więcej na ten temat: