Log24.pl: Ewolucja procesów i nowe technologie

Rozwój globalnego łańcucha dostaw, logistyki oraz transportu napędzają dynamiczne zmiany gospodarcze, nowe modele biznesowe, postęp technologiczny. Cały sektor zyskuje na implementacji innowacyjnych narzędzi, jak między innymi automatyzacja, cyfryzacja, rozszerzona rzeczywistość oraz big data. Ewolucja procesów jest zatem nieunikniona, a pandemia COVID-19 wiele z nich drastycznie przyspieszyła. A do tej pory wydawało się, że transport i logistyka to takie gałęzie gospodarki, którym nie grożą rewolucyjne zmiany.

Przełomowe zmiany zachodzą na naszych oczach. Pandemia wymusiła na operatorach adaptację do nowej rzeczywistości i reakcję na funkcjonowanie w zupełnie nowych realiach. Z drugiej strony, powszechna transformacja modeli biznesowych była nieunikniona, ponieważ sektor TSL nie mógł pozostać bierny na dynamiczny progres segmentu e-commerce. Autonomika w transporcie to przyszłość, jednak cyfrowa rewolucja w postaci wyeliminowania człowieka z procesów logistycznych na razie nam nie grozi.

Ewolucja usług
Jak wynika z raportu PwC – „CEE Transport&Logistics Trendbook 2019” – digitalizacja, przesunięcia w handlu międzynarodowym, rozwiązania software’owe, wewnętrzne zmiany w handlu oraz rozwój narzędzi w obszarze maszyn i urządzeń wymuszą zmiany w sektorze TSL. Niemal 70% prezesów firm transportowo-logistycznych z całego świata uważa, że podstawowe technologie w zakresie świadczenia usług będą ulegać transformacjom. 62% jest natomiast zdania, że zmiany bezpośrednio dotkną kanałów dystrybucji.

Więcej na ten temat: