PRNews.pl: W jakich branżach faktoring sprawdza się najlepiej?

Faktoring to jeden z instrumentów finansowych, który może przynieść wymierne korzyści różnym sektorom gospodarki. Większość przedsiębiorstw fakturujących swoich kontrahentów za dostarczone towary lub usługi może zamienić swoje należności w błyskawicznie dostępne środki na koncie. W ciągu trzech kwartałów 2023 roku ponad 25 tysięcy klientów firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów zamieniło swoje faktury na gotówkę i przekazało do sfinansowania prawie 20 milionów dokumentów płatniczych. Korzystają z tego z powodzeniem zarówno producenci, jak i usługodawcy. Istnieją jednak sektory, w których faktoring może przynieść największe korzyści.

Jak wynika z analiz PZF, finansowanie w formie faktoringu wybierają przeważnie firmy dystrybucyjne oraz produkcyjne, stanowiąc nawet 80% klientów korzystających z usług faktoringowych w Polsce. W sektorze produkcji przemysłowej, gdzie długie cykle produkcyjne i terminowe płatności są powszechne, faktoring może pomóc w zabezpieczeniu płynności finansowej i gwarantować zdolność do finansowania bieżących operacji. Długie terminy płatności za towary są także zjawiskiem powszechnym dla sektora dystrybucji i handlu, zwłaszcza detalicznego.

Zabezpieczenie płynności finansowej i środków na rozwój to istotne narzędzie w rozwoju branż usługowych. Podmioty świadczące opiekę medyczną mogą dzięki temu finansować wydłużone należności od ubezpieczycieli, a kancelarie prawne czy firmy marketingowe skrócić długie cykle płatnicze, często zawarte w umowach na obsługę. Faktoring umożliwia szybki dostęp do gotówki także przewoźnikom i firmom transportowym, gdzie odroczone terminy płatności znacząco wpływają na kondycję finansową tych przedsiębiorców.

Więcej na ten temat: