Serwisfaktoringowy.pl: Firmy faktoringowe wspierają ESG

Branża finansowa jest pionierem we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju.Rosnąca rola faktoringu w biznesie znajduje swoje odzwierciedlenie w zmianach, jakie zachodzą w obszarze odpowiedzialności społecznej i ekologicznej (ESG). Klienci mogą korzystać z dodatkowych rabatów na usługi faktoringowe. Angażując się w tego typu inicjatywy, firmy faktoringowe również zyskują zarówno wizerunkowo, jak i w ujęciu biznesowym.

Branża finansowa coraz odważniej orientuje się na politykę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wytyczne ESG – Environmental, Social, Governance – w działaniach podejmowanych na poziomie funkcjonowania samych instytucji oraz w sposobie budowania oferty dla swoich klientów. Istotny, przy podejmowaniu decyzji o współpracy i wsparciu faktoringowym, jest także rating ESG klienta. Faktoring jest jedną z wiodących form finansowania dla przedsiębiorstw. Jednocześnie ważnym aspektem jest ocena środowiskowa, która ma wpływ na ocenę wiarygodności klientów oraz na cenę oferowanych produktów.    

Związek ESG z faktoringiem polega na uwzględnieniu parametrów i działań podejmowanych przez firmy w celu wdrożenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Oceniając wyniki spółki w zakresie ESG, faktorzy mogą wziąć pod uwagę następujące składowe – zarządzanie łańcuchem dostaw firmy, zużycie energii, gospodarka odpadami, praktyki pracy czy różnorodność składu zarządu. Takie firmy często ponoszą wysokie koszty związane z inwestycjami w technologie ekologiczne, odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną. Faktoring pozwala uzyskać dodatkową płynność, bezpieczeństwo finansowe. Może również służyć jako instrument zachęcający przedsiębiorstwa do wdrażania i utrzymania zrównoważonych strategii biznesowych – mówi Mariusz Łukasiewicz, prezes zarządu BNP Paribas Faktoring.

Więcej na ten temat: