Teoriabiznesu.pl: Jak stworzyć innowacyjny produkt?

Rynek suplementów diety jest najszybciej rozwijającym się segmentem farmaceutycznym i biotechnologicznym. Zgodnie z badaniem firmy PMR, w 2018 roku wartość tego sektora w Polsce wynosiła 5,4 mld zł. Do końca 2023 roku prognozowany jest średnioroczny wzrost jego wartości na poziomie 3-5%.

Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na działalność tych przedsiębiorstw, która przekłada się na wyniki gospodarcze państw członkowskich. W branży biotechnologicznej innowacyjność jest kluczowym warunkiem powodzenia dla firm, które chcą odnosić sukcesy bez względu na skalę, formę prawną czy doświadczenie. Operujące na rynku suplementów diety marki charakteryzują się wysoką aktywnością w zakresie implementacji nowych produktów i procesów technologicznych, nie szczędząc nakładów na inwestycje w tym obszarze. Większość kosztów, związanych z wdrożeniem nowego preparatu, szybko się zwraca, z uwagi na relatywnie szybki i łatwy sposób wprowadzenia go do oficjalnego obrotu. Dużą liczbę wdrożeń produktowych w sektorze suplementów diety umożliwia między innymi brak barier wejścia na rynek. Nadrzędna rolę w tej procedurze pełni deklaracja składu danego suplementu, przedstawiana organom sanitarnym w drodze notyfikacji. Taka sytuacja umożliwia dynamiczny rozwój tego sektora, a liczba wdrażanych innowacji znacznie przewyższa wskaźniki w innych branżach.

Branża suplementów diety jest niezmiennie od kilku lat jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku. Powstaje coraz więcej podmiotów zajmujących się ich produkcją i dystrybucją. Polacy są jednym ze społeczeństw, które najchętniej korzysta z tego rodzaju wsparcia i kupuje suplementy diety. Jednak brak restrykcyjnych obostrzeń w przestrzeni prawnej otwiera możliwości działaniom, które mają zły wpływ na zaufanie do tej kategorii produktów. Na szczęście dzisiejszy konsument jest coraz bardziej świadomy i rozumie potrzebę sprawdzania składu, surowców i procesu produkcyjnego – mówi Dominika Kowalczyk, prezeska onesano, producenta naturalnych suplementów diety.

Więcej na ten temat: