Dlahandlu.pl: Praca w wakacje łakomym kąskiem dla Polaków

Wakacje to czas kojarzący się z odpoczynkiem od zajęć szkolnych czy na uczelni. Wiele młodych osób decyduje się jednak wykorzystać przerwę w nauce na podjęcie pracy sezonowej, tym bardziej że zainteresowanie emigracją zarobkową od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, w ciągu najbliższego roku wyjazd rozważa blisko 17% Polaków, co czwarty nie potrafi zdecydowanie wypowiedzieć się na ten temat, co jest najwyższym odsetkiem od 2015 roku.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zainteresowanie Polaków emigracją zarobkową wyraźnie wzrosło i utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Obecnie niemal 17% badanych rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku, wyraźnie przy tym zmalał odsetek odrzucających taką perspektywę – obecnie to niespełna 60% badanych, co stanowi spadek aż o 8,7 pp. w porównaniu z lipcem 2022 roku i 21,6 pp. w odniesieniu do września 2021 roku. Najliczniejszą grupę wśród rozważających możliwość wyjazdu – aż 52% – stanowią osoby w wieku 25-44 lat, a 30% to osoby przed 25. rokiem życia. To właśnie wśród najmłodszych odnotowano największy zwrot zainteresowania pracą za granicą w porównaniu do ubiegłego roku – aż o 13 pp., zmalał natomiast odsetek przedstawicieli starszego pokolenia, w przedziale wiekowym 45-67 lat.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pracodawca może zatrudniać osoby młodociane, a więc te po 16. roku życia, które jeszcze nie są pełnoletnie. Warto jednak wiedzieć, że w tym przypadku panują pewne ograniczenia – tacy pracownicy nie mogą wykonywać ciężkich prac, a więc na przykład polegających głównie na podnoszeniu, przenoszeniu czy przewożeniu ciężarów, prac w branży produkcyjnej, związanych ze sprzedażą i konsumpcją alkoholu oraz prac przy budowie lub rozbiórce obiektów budowlanych. Pomimo tych ograniczeń, młodzi ludzie nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia latem. Pracodawcy obecnie borykają się z trudnościami w skompletowaniu załogi pracowników, stąd praca wakacyjna z pewnością będzie dostępna, a wybór jest całkiem spory.

Więcej na ten temat: