Capital24tv.pl: Polskie firmy opanowują globalny rynek

Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują i przejmują biznesy na globalnym rynku. Plany ekspansji zagranicznej dotyczą głównie Europy – szczególnie Niemiec, ale bardziej odległe kierunki, jak Stany Zjednoczone, Bliski Wschód czy Indie także przyciągają uwagę zarządów polskich firm. Jak wynika z danych przedstawionych przez NBP, na koniec 2022 roku wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynosiła 130,5 mld zł.

Największy udział mają podmioty z sektora przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i wydobywania oraz handlu. Istotne w tym procesie jest nie tylko wsparcie w finansowaniu akwizycji i capexu, ale także komfort w szybkim dostępie lokalnym do kapitału obrotowego, który może oferować polskim spółkom o zasięgu międzynarodowym odpowiednio dobrany partner faktoringowy.

Dla firm, którym zależy na lokalnej obsłudze operacyjnej i chcą zachować centralny nadzór nad umowami, BNP Paribas Faktoring przygotował usługę Multi-Local. Zakłada ona efektywną, zintegrowaną koordynację i regionalną realizację. W tym przypadku, klienci BNP Paribas Faktoring mogą zarządzać majątkiem całej grupy międzynarodowej za pośrednictwem portalu Multi-Local Factoring Web. Podległym spółkom udostępniany jest dostęp do platform faktoringowych na konkretnych rynkach zagranicznych.

Więcej na ten temat: