Super Biz: Konkurencyjność krajowego rynku consumer finance

Zrównoważony rozwój i konkurencyjność krajowego rynku consumer finance będą w najbliższych latach mocno uwarunkowane przez czynniki regulacyjne. Sektor musi uwzględnić efekty wdrożenia wymogów unijnej dyrektywy CCD2 obok wprowadzonej już „ustawy antylichwiarskiej” oraz projektowanej ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Pozostałe trendy, które już kształtują dynamikę w sektorze, to wyzwania technologiczne, jak sztuczna inteligencja czy personalizacja usług między innymi w obszarze bezpieczeństwa, a także intensywny rozwój nowych narzędzi produktowych, jak na przykład odroczone płatności.

Jak wynika z badania „Mapa szans i zagrożeń dla rynku consumer finance do 2026” zrealizowanego przez EKF Research wraz z Deloitte, rynek upatruje największą szansę rozwojową z 70% prawdopodobieństwem w rozwoju odroczonych płatności, które wiodą prym w strukturach płatności w sektorze e-commerce. Ponadto, badania rynkowe wskazują, że duża grupa konsumentów robiących zakupy online rezygnuje z dostawców, którzy nie oferują usług BNPL, czyli kup teraz, zapłać później.

Ważną szansą rozwojową dla rynku consumer finance będzie także wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji i machine learning – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 67%. Potencjał rozwoju powiązany z inwestycjami technologicznymi postrzegany jest przez ekspertów również przez pryzmat potencjalnych zmian w modelach biznesowych – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 59%, a wręcz ich ewolucji w kierunku nowego typu organizacji, w której dzięki zastosowaniu skutecznych rozwiązań technologicznych, można generować niższe koszty jednostkowe, a digitalowa oferta umożliwia dostęp do szerokiej grupy odbiorców – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 57%.

Więcej na ten temat: