Mycompanypolska.pl: COMP wspiera wprowadzenie systemu kaucyjnego

W Polsce systematycznie przybywa odpadów opakowaniowych. Aby ograniczyć ich ilość i pobudzić gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczne jest wprowadzenie systemu kaucyjnego. Z powodzeniem funkcjonuje on już w innych krajach Unii Europejskiej, a w Polsce zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Grupa Kapitałowa COMP wprowadza rozwiązania technologiczne, które ułatwią odbiór opakowań i wdrożenie systemu kaucyjnego w naszym kraju.

Dane Eurostat wskazują, że w 2021 roku wytworzonych zostało średnio w skali Europy ponad 188 kg odpadów opakowaniowych. Co trzecie opakowanie to stały odpad komunalny. Każde z nich stanowi poważne wyzwanie dla środowiska naturalnego. Odpady opakowaniowe zalegają na wysypiskach śmieci, zanieczyszczają wodę i glebę oraz stwarzają zagrożenie dla zwierząt. O tym, jak dużym są problemem dla naszego najbliższego otoczenia, świadczy fakt, że w 2021 roku państwa UE wygenerowały ich łącznie aż 84 mln ton. Przewiduje się, że bez podjęcia żadnych działań ta ilość odpadów wzrośnie do 2030 roku nawet o 19%.

Sytuacja w Polsce zmieni się od 1 stycznia 2025 roku, kiedy to zacznie obowiązywać system kaucyjny. Objęte nim zostaną butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 litrów (z zakrętkami i wieczkami) oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Przy zakupie tego typu produktów konsument będzie dopłacać kaucję w kwocie od 0,50 zł do 1 zł. Następnie będzie mógł oddać opakowanie w dowolnym miejscu objętym systemem kaucyjnym lub automacie RVM i otrzymać zwrot kaucji.

Więcej na ten temat: