Mycompanypolska.pl: Warstwa technologiczna sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jako obszar informatyki rozwijający systemy przetwarzania danych i wykonywania zadań, w których co do zasady niezbędna jest inteligencja ludzka, ma bardzo szeroki zakres zastosowania i ogromny potencjał. Warstwa technologiczna sztucznej inteligencji obejmuje różne techniki i algorytmy, z których wiele opiera się na maszynowym uczeniu się. Jej celem jest stworzenie rozwiązań, które potrafią myśleć, uczyć się, rozumieć, przetwarzać język naturalny, planować, rozpoznawać obrazy i podejmować decyzje.

Wśród różnych podejść i technik w AI wymienić można uczenie maszynowe (machine learning), czyli algorytmy uczące się na podstawie zbiorów danych, dzięki czemu mogą doskonalić się w zmieniających warunkach, bez konieczności dodatkowego programowania wprost względem zmiennych. Kolejnym popularnym modelem jest przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP), które pozwala komputerom rozumieć, interpretować i generować ludzki język. Sieci neuronowe inspirują się natomiast strukturą i funkcją ludzkiego mózgu, pozwalając na tworzenie modeli zdolnych do rozpoznawania wzorców. Synergia AI z robotyką umożliwia znów budowanie niemalże autonomicznych urządzeń.

W jakim stopniu można zastosować ją w faktoringu? Integracja AI w tego typu biznesie pozwoli zoptymalizować funkcjonowanie wielu działów w organizacji, choć nie zastąpi jeszcze przez bardzo długi czas człowieka. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą być używane do automatyzacji procesów oceny ryzyka i decydowania o akceptacji czy odrzuceniu faktur. Machine learning może analizować dane historyczne, wzorce płatności klientów i inne czynniki, aby dokładniej określić, które faktury są najbardziej wiarygodne. AI może także pomóc w wykrywaniu potencjalnych oszustw poprzez analizę danych transakcyjnych i identyfikację podejrzanych wzorców. Niepokojące sygnały dotyczące tego typu zdarzeń są zazwyczaj dostępne w Internecie, jednak źródła danych są na tyle rozproszone, że trudno je skutecznie integrować i oceniać ich jakość bez wykorzystania inteligentnego narzędzia.

Więcej na ten temat: