PRNews.pl: O związkach pomiędzy ESG a faktoringiem

Branża finansowa coraz odważniej orientuje się na politykę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wytyczne ESG – Environmental, Social, Governance – w działaniach podejmowanych zarówno na poziomie funkcjonowania samych instytucji, jak również w sposobie budowania oferty dla swoich klientów. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w faktoringu, który wspiera płynność finansową przedsiębiorców. O rosnącej roli faktoringu w biznesie rozmawiamy z prezesem BNP Paribas Faktoring, Mariuszem Łukasiewiczem.

Branża finansowa jest pionierem we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju. Na czym polega umowa faktoringu ze wskaźnikami ESG?
Firmy faktoringowe także włączyły się w spieranie zmian w obszarze odpowiedzialności społecznej i ekologicznej (ESG). Klienci mogą korzystać z dodatkowych rabatów na usługi faktoringowe. Angażując się w tego typu inicjatywy, firmy faktoringowe również zyskują zarówno wizerunkowo, jak i w ujęciu biznesowym. Istotny, przy podejmowaniu decyzji o współpracy i wsparciu faktoringowym, jest także rating ESG klienta. Faktoring jest jedną z wiodących form finansowania dla przedsiębiorstw. Jednocześnie ważnym aspektem jest ocena środowiskowa, która ma wpływ na ocenę wiarygodności klientów oraz na cenę oferowanych produktów.

Jaki jest związek pomiędzy ESG a faktoringiem?
Związek ESG z faktoringiem polega na uwzględnieniu parametrów i działań podejmowanych przez firmy w celu wdrożenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Oceniając wyniki spółki w zakresie ESG, faktorzy mogą wziąć pod uwagę następujące składowe – zarządzanie łańcuchem dostaw firmy, zużycie energii, gospodarka odpadami, praktyki pracy czy różnorodność składu zarządu.

Przeczytaj cały wywiad: